sidans banner

Nyheter

Egenskaperna och den utbredda tillämpningen av gummistötdämpande produkter!

Egenskaper och utbredd tillämpning av gummi stötdämpande produkter

Kännetecknande för gummi är att det har både hög elasticitet och hög viskositet.Dess elasticitet genereras av konformationsförändringar av krullade molekyler, och interaktionerna mellan gummimolekyler kan hindra molekylkedjors rörelse, och därigenom uppvisa viskositetsegenskaper, vilket leder till en obalans mellan stress och belastning.

Den krullade långkedjiga molekylstrukturen av gummi och de svaga sekundära krafterna mellan molekyler ger gummimaterial unika viskoelastiska egenskaper, vilket resulterar i utmärkt prestanda i stötdämpning, ljudisolering och buffring.
图片1

Stötdämpare av gummi kallas vanligtvis gummistötdämpare.Det finns många typer av gummistötdämpare, som kan delas in i kompressionstyp, skjuvtyp, torsionstyp, slagtyp och hybridtyp baserat på deras seismiska kraft.Med utvecklingen av tekniken finns det fler och fler typer av gummistötdämpare, och deras tillämpningar blir också mer och mer utbredda.

Gummikomponenter används ofta för att isolera vibrationer och absorbera stötar på grund av deras egenskaper som hysteres, dämpning och reversibel stor deformation.

Strukturen av gummi består huvudsakligen av makromolekylära kedjestrukturenheter, molekylvikt och dess fördelning, och aggregerad tillståndsstruktur.

Bland dem överstiger innehållet av makromolekylära isoprenkedjor i naturgummi 97%, och det har kemiska strukturer som aldehyd- och epoxigrupper.Dessa makromolekylära kedjor är aktiva och har fysikaliska och kemiska egenskaper såsom elasticitet, isolering, vattenbeständighet och plasticitet.

Efter lämplig behandling har gummi också egenskaper som olja, syra, alkalibeständighet, värmebeständighet, köldbeständighet, kompression och värdefull slitstyrka.Därför har gummistötdämpare inte bara ett brett användningsområde, utan kan också effektivt minska vibrationer.

Stötdämparkuddar av gummi lämpar sig nästan för alla arbetsområden, eftersom de i viss mån kan dämpa buller och ge arbetarna en mer harmonisk arbetsmiljö.

För det första är det lämpligt för stora utrustningstillverkare.Vid tillverkning av stor utrustning måste olika komponenter användas.Vid användning av utrustning för bearbetning och produktion kan en stor mängd buller och vibrationer avges.

Vanligtvis används gummi som huvudråvara och produkter med olika hårdhet tillverkas enligt olika krav på statiskt tryck.Naturligtvis kan formen på gummistötdämpardynan också ha en viss inverkan på isoleringseffekten.Både stora och små maskiner har praktiska krav på stötdämpning och isolering i praktiska tillämpningar.

När man bedömer kvaliteten är det viktigt att börja med detaljer och se vilken typ av material som används i denna produkt.Vissa produkter använder rostfritt stålmaterial, som har god hårdhet och styrka och idealisk elasticitet.Att bedöma kvaliteten på stötdämpare beror på tekniken.Även om råvaror är viktiga, är produktionsteknik också viktig.

Analysera gummistötdämparkuddar utifrån form och material

En högkvalitativ lösning för stor vibrationsproduktion kommer att anta två principer: den ena är att kontrollera genereringen av miljöbuller och den andra är att absorbera omgivningsbuller.Att kontrollera omgivningsljud är en effektiv metod, och gummistötdämpare kan placeras inuti stor utrustning för att framgångsrikt kontrollera bullerdecibel.Naturligtvis är det också många som direkt använder ljuddämpande apparater.Inom industriområdet använder människor oundvikligen olika stor utrustning, och när stor utrustning dyker upp kommer det att producera buller.Ibland har människor justerat utrustningens effektivitet, men det är fortfarande värdelöst eftersom stor utrustning ofta vibrerar, och vibrationer är nära relaterat till buller.

Absorbera buller i grunden, lindra buller och framgångsrikt rena den industriella produktionsmiljön utan att orsaka störningar.Med hjälp av stötdämparkuddar av gummi kommer olika industriella produktionsuppgifter att bli mycket genomförda, vilket är ett relativt kostnadseffektivt hjälpmaterial.Genom prestandaoptimering har applikationsområdet blivit allt mer mångsidigt.


Posttid: 2024-mars